Inženýrská činnost

  • vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů sítí

  • vyřízení územního rozhodnutí, územního souhlasu, ohlášení stavby a stavebního povolení