Zelená úsporám

 

3projekt

Ateliér 3projekt Vám nabízí kompletní služby v programu „zelená úsporám“. V případě Vašeho zájmu Vám pomůže vybrat optimální kombinaci úsporných opatření. Na základě nezávazné schůzky v našem ateliéru nebo na místě stavby provedeme odborné zhodnocení dosažitelných dotací. Vyvrátíme Vám mýty o nevýhodnosti dotačního programu! Orientujeme se v problematice /k 1.5.2010 jsem zpracovali 32 projektů rodinných domů a 4 bytové domy/

Projekty rodinných domů:


- orientační výpočet dosažitelných dotací Zdarma
- orientační výpočet nákladů na zateplení Zdarma
- poradenství v oboru Zdarma

- pomoc s výběrem dodavatele stavby Zdarma

- projekt stavební části od 10 tis. /dle velikosti a členitosti objektu/
- energetické hodnocení objektu od 10 tis. /dle velikosti a členitosti objektu/
-
projekt výměny zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za
  nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tep. čerpadla od 5 tis. Kč
- projekt instalace solárně-termických kolektorů od 5 tis. Kč
- vyřízení žádosti 5 tis.
- vyhotovení 3 paré dokumentace v ceně!


Dotace rodinných domů

-         - úspora nákladů na vytápění nad 20%   650 kč/m2

-         - úspora nákladů na vytápění nad 30%   850 kč/m2

-         - úspora nákladů na vytápění nad 40%   1550 kč/m2

      /musí být splněna podmínka celkových nákladů na m2 do  70kwh/m2/

-         - úspora nákladů na vytápění nad 40%   2200 kč/m2

      /musí být splněna podmínka celkových nákladů na m2 do  40kwh/m2/

 

Projekty bytových a panelových domů:


- orientační výpočet dosažitelných dotací Zdarma
- orientační výpočet nákladů na zateplení Zdarma
- poradenství v oboru Zdarma

- pomoc s výběrem dodavatele stavby Zdarma

- Stavebně technické posouzení objektu od 6 tis. /dle velikosti a členitosti objektu/
- projekt stavební části  dle velikosti a členitosti objektu /orientačně počet bj x 3tis/
- energetické hodnocení objektu od 15 tis. /dle velikosti a členitosti objektu/

-podání a vyřízení stanoviska „PIS“  /u panelových domů nutné před podáním žádosti/

- u panelových domů je nedílnou součástní PENB a energetický audit
- vyřízení žádosti 10 tis
- vyhotovení 3 paré dokumentace v ceně!


Dotace bytových a panelových domů

-         - úspora nákladů na vytápění nad 20%   450 kč/m2

-         - úspora nákladů na vytápění nad 30%   600 kč/m2

-         - úspora nákladů na vytápění nad 40%   1050 kč/m2

       /musí být splněna podmínka celkových nákladů na m2 do  55kwh/m2/

-         - úspora nákladů na vytápění nad 40%   1500 kč/m2

       /musí být splněna podmínka celkových nákladů na m2 do  30kwh/m2/


Uvedené ceny neobsahují:
- zaměření objektu /v případě neexistence původní dokumentace stavby/
- architektonické řešení fasády, vizualizace /dle přání zákazníka/
- položkový rozpočet stavby

Dotace  na zpracování projektové dokumentace projektantem

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce.

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční spotřeby tepla na vytápění, projekt a odborný dozor je 20.000,-
B - Podpora na RD v pasivním energetickém standardu je 40.000,-
C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění 10.000,-


Dotace zelená úsporám