Zámek a MŠ Uhy

 

Objekt zámku se nachází v obci Uhy. Byl postaven hrabětem Filipem Kinským v roce 1736. Zadáním obce bylo najít novou funkční náplň v kompletně zdevastovaném a nevyužívaném objektu bývalého zámku. V rámci architektonické studie a provozu MŠ bylo rozhodnuto, že požadavek na velikost herny pro daný počet dětí lze splnit pouze novou přístavbou hmoty k zámku. Bylo zvolen kontrast starého a nového, jednotící linkou pak pro nás byla barevnost a materiálové sjednocení celého řešeného objektu. Byly sneseny kompletně krovy, stropní konstrukce, podlahy, vybourány byly příčky a odkryty původní křížové klenby. Původní vzhled do uliční části tak byl důsledně uveden do původní podoby dle historických fotografií. Nově byl v objektu vyčleněn samostatný provoz mateřské školy. Mateřská škola je navržena v křídle zámku pro 1 odděleni – 20 dětí se sociálním zázemím, umývárnou, hernou, ložnicí, kuchyní s jídelnou a kanceláří se sociálním zázemí pro personál. Nově bylo potřeba vyřešit dopravní napojení a vlastní parkování. Stavebními úpravami došlo ke kompletní rekonstrukci vnější obálky a vnitřku domu – nová přístavba, fasáda, zastřešeni objektu, nové vnitřní prostory, nové inženýrské sítě, zahrada. V rámci provozu mateřské školy byla nově navržena jednopodlažní přístavba prosklené herny se stíněním pomocí venkovních žaluzií. Je umístěna do dvorní klidové části s plochou střechou a přístupem do zahrady. Ve zbylém prostoru bývalého zámku je navrženo celkem osm bytových jednotek ve dvou podlažích – střední křídlo a v podkroví nad oběma křídly zámku. Bytové jednotky jsou určeny jako investice pro obyvatele obce. V západním křídle, přízemní část je samostatně oddělený provoz fitness centra s posilovnou, vč. baru, šaten a umýváren pro návštěvníky a sociálního zázemí.

Architektonická studie: 2016, projekt a projekt interiéru: 2017, realizace 2018 – 2019
Autor: 3projekt, ing. Arch. Michal David
Foto: ing. Arch. Michal David