Rodinný dům Praha 11 – Vodnická exteriér

 

Objekt rodinného domu je samostatně stojící na „zapomenutém“ pozemku ve stávající zástavbě Kateřinek. V těsném sousedství MŠ Vodnická. Objekt je situován na úzkém pozemku, jeho hmotu definují bezezbytku PSP. Tvaroslovím odpovídá sousednímu objektu MŠ se kterou je propojen-rozdělen monolitickou stěnou oplocení na společné hranici pozemků. Zdánlivě nevýhodná orientace objektu je využita ku jeho prospěchu. Střední komunikační prostor a schodiště jsou prosvětleny maxi světlíkem osazeném v ploché střeše.

Architektonická studie: 2018, projekt: 2018, realizace 2019
Autor: 3projekt, ing. Martin Szotkowski
Realizace: Miroslav Vosátka
Projekt a realizace zahrady: 3zahrady, ing. Zuzana Szotkowski
Foto: Ivan Svatoš