Rodinný dům Úhonice

 

Objekt rodinného domu je samostatně stojící, na stavební parcele mimo vlastní centrum obce. V rámci studie bylo vytvořeno několik variant tvarů a sklonů pultových střech obou samostatných objektů. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Na rohovou parcelu byla navržena novostavba rodinného domu. Hlavní obytná hmota je dvoupodlažní s pultovou šikmou střechou. Samostatná hmota garáže je přízemní, také s pultovou šikmou střechou. Obě hmoty spojuje spojovací prosklený krček, kde je umístěn i hlavní vstup do rodinného domu.

Architektonická studie: 2011, projekt: 2012, realizace 2016–2017
Autor: 3projekt, ing. Arch. Michal David
Foto: ing. Arch. Michal David